(+420) 724 326 340
·
Kontakt na info@akhalik.cz
·
Po - Pá 08:00-16:30 (nutno objednat).
Domluvte si konzultaci

Nemovitosti

Převod nemovitostí většina z nás realizuje výjimečně a po dlouhém zvážení. Často se jedná o ekonomicky zcela zásadní krok. Tyto úkony se nevyplatí realizovat „svépomocí“. Katastrální řízení je vysoce formalizovaný proces, kde i nepatrná chyba může směřovat k zamítnutí návrhu. Celé řízení navíc trvá několik týdnů. Pokud je převod úplatný, doporučujeme pro jistotu obou smluvních stran vždy využití naší advokátní úschovy.

Nejčastěji v této oblasti realizujeme pro klienty:

  1. příprava smluvní dokumentace u všech druhů transakcí s nemovitostmi (prodej, koupě, pronájem, pacht) včetně vyhotovení stejnopisů, ověření podpisů účastníků a zastoupení v katastrálním řízení,
  2. realizace advokátních úschov ke kupním smlouvám na nemovitosti,
  3. zřizování zástav, věcných břemen, a dalších věcných práv na nemovitostech,
  4. příprava veškeré potřebné příslušné smluvní dokumentace, zastupování klientů při jednání a v řízení před katastrálními a stavebními úřady nebo jinými orgány veřejné správy,
  5. analýza právního stavu nemovitostí včetně doporučení dalšího postupu při jejich následné koupi, prodeji nebo pronájmu s ohledem na výsledky analýzy,
  6. právní poradenství při konkrétních správních řízeních.

Jakékoliv dispozice s nemovitým majetkem vyžaduje v případě smluvní dokumentace vysokou formální přísnost s ohledem na katastrální řízení, na základě kterého teprve dojde k převodu vlastnického práva! V naší kanceláři realizujeme vždy služby týkající se nemovitostí jako komplet – od úvodní schůzky s klientem, následné komunikace s druhou stranou, až po následné vyhotovení listin s ověřením podpisů a zastoupením v katastrálním řízení. Naši klienti nemusejí nikam chodit, vše za ně zařídíme pokud možno elektronicky. Pokud je součástí financování úvěr, komunikujeme na přímo s daným hypotečním poradcem.  

Ceník nejčastějších odměn

Výmaz věcného břemene, či jiného věcného práva
2 500 Kč
Zřízení věcného břemene, či jiného věcného práva
od 5 500 Kč
Darovací smlouva
5 500 Kč
Kupní, či směnná smlouva
od 6 800 Kč
Advokátní úschova do 100 000,- Kč
3 000,-
Advokátní úschova nad 100 000,- Kč do 500 000,- Kč
3 000,- Kč + 0,4 % z částky převyšující 100 000,- Kč
Advokátní úschova nad 500 000,- Kč do 1 000 000,- Kč
3 600,- Kč + 0,2 % z částky převyšující 500 000,- Kč
Advokátní úschova nad 1 000 000,- Kč do 10 000 000,- Kč
5 500,- Kč + 0,1% z částky převyšující 1 000 000,- Kč
Advokátní úschova nad 10 000 000,- Kč do 100 000 000,- Kč
13 600,- Kč + 0,05 % z částky převyšující 10 000 000,- Kč
Advokátní úschova nad 100 000 000,- Kč
58 600,- Kč

V ceně je vždy zahrnuta konzultace, vyhotovení smluvní dokumentace v potřebném počtu stejnopisů včetně případného připomínkování, ověření podpisů účastníků advokátem, vyřízení celého správního řízení před místně příslušným katastrálním úřadem (veškerá komunikace probíhá elektronicky, lze tedy bez problémů vkladovat u všech katastrálních úřadů po celé republice).  

Cena zahrnuje veškerý právní servis – včetně případné komunikace s hypotečním poradcem, jakožto i celý proces připomínkování. V ceně naopak nejsou zahrnuty správní poplatky pro katastrální úřad (návrh na vklad do katastru činí 2 000 Kč) a dále DPH. V ceně také nejsou zahrnuty náklady na pořízení a zpracování výpisu z listu vlastnictví (v případě pořízení prostřednictvím naší kanceláře ve výši 200,- Kč).